Ability Top Translations - Tjenester innen oversettelse, lokalisering og globalisering

Oversettelse- og konsulenttjenester

Oversettelse og lokalisering av hjemmesider og programvare


 


Lokaliser din bedrift med våre tjenster innen oversettelse og flerspråklig innholdskontroll!

 

 

     Takket være vår internettbaserte struktur samarbeider vi med et bredt utvalg profesjonelle fagfolk, og vi har derfor muligheten til å kunne tilby tjenester innenfor følgende områder:

 • OVERSETTELSE AV DOKUMENTER OG TEKSTER
  Vårt arbeidssystem omfatter flere faser avhengig av tekstenes kompleksitet. Vi benytter oss alltid av morsmålsoversettere, og samarbeider også med spesialiserte korrekturlesere, eksperter i tekstrevisjon og markedsførings- og kommunikasjonskonsulenter fra målmarkedet. Målet med hvert prosjekt er å utvikle et språk og en tone som er tilpasset målgruppen og markedet teksten skal brukes i. Vi vet at forskjellen mellom en enkel oversettelse og en fullstendig tilpasning av dens innhold kan avgjøre hvor effektivt et budskap blir overført, denne ekstraverdien gir vi våre klienter med tekstoversettelse.
 • OVERSETTELSE OG LOKALISERING AV HJEMMESIDER
  Takket være et profesjonelt lag har vi kompentanse innenfor web-design og tekstutforming, markedsføring på Internett, reklame og plassering i søkemotorer, web-scripting, internasjonalisering og lokalisering av tekster for Internett-bruk. Vi kan derfor tilby full oversettelse og lokalisering av hjemmesider. Vi kan oversette og lokalisere deres hjemmeside ved å arbeide direkte på nett, og deretter tilpasse sluttproduktet på deres server ved å laste opp oppdateringer via et ftp-program. På denne måten får dere et ferdig sluttprodukt som er klart for publisering og markedsføring, med komplett arkitektur og perfekt funksjonalitet.
 • LOKALISERING AV PROGRAMVARE
  Takket være et profesjonelt lag med spesialister kan vi tilby dere en kvalitetstjeneste for lokalisering av programvare. Våre spesialister har kompentanse innenfor internasjonalisering og lokalisering av tekster, markedsføring og publisering, samt programmering i de vanligste språkene.
 • KONSULENTTJENESTER I FORBINDELSE MED GLOBALISERING
  Vi tilbyr konsultenttjenester som supplerer og integrerer våre oversettelses- og lokaliseringstjenester av hjemmesider. På denne måten kan dere forberede en strategi for effektiv nett-orientert presentasjon for det engelske eller italienske markedet. Våres eksperter innen Internettmarkedsføring, globalisering og plassering i søkemotorer, kan hjelpe dere til å slå gjennom i utenlandske markeder hvor dere ønsker styrke posisjonen deres. Ved at vi utarbeider markedsanalyser og detaljerte rapporter om markedets natur og sammensetning, kan dere strategisk lansere markedsføringskampanjer og få en optimal plassering av deres hjemmeside.

     Vårt nettverk av lokale samarbeidspartnere, som tilsammen har spesialisert kunnskap om de fleste hjørner av verden, er din garanti for den høye kvaliteten kun Ability Top Translations kan tilby dere som deres globaliseringspartner.

 

« Forrige side                                         Våre priser »

 

Oversettelsesbyrå: oversettelse- og lokaliseringstjenester

Valid HTML 4.01Valid CSS

Andre språkversjoner av hjemmesiden

Copyright © Ability Top Translations - Oversettelse- og lokaliseringstjenester

Sidekart | Andre oversettelsessider