Ability Top Translations - Tjänster inom översättning, lokalisering, globalisering

Översättningsbyrå

Översättning och lokalisering av hemsidor och mjuvara


 


Lokalisera ert företag med våra tjänster inom översättning och flerspråkig styrning av innehåll !

 

 

     Ability Top Translations är en av de första översättningsbyråer som är helt Internetbaserad. Vi använder oss av konsulter och översättare som alltid översätter till sitt modersmål, och är helt tvåspråkiga vad gäller språket de översätter från och innehar professionella kompetenser inom de mest skilda områden. Varje uppgift inom översättning, lokalisering eller konsultation inför globalisering utförs och delas upp av en för uppgiften utsedd arbetsgrupp för att garantera optimala resultat både vad gäller lingvistik och teknik och med hänsyn till produktens slutmål.

     Vårt nät av medarbetare är ett virtuellt samfund som hela tiden växer, innefattar hundratals frilansande översättare bosatta i världens alla hörn och en grupp av experter inom lokalisering och globalisering med specifika kompetenser inom sektorerna inom redigeringsgrafik, Web Design och författande, Internethandel, reklam och placering i sökmotorer, utveckling av mjukvara och internationalisering av tekniska och vetenskapliga texter.

     Målet för vår översättningsbyrå är att garantera att våra klienter får alla fördelar som kommer av att arbeta med ett internationellt nätverk i stället för enskilda frilansöversättare: våra koordineringscenter organiserar arbetet för de lag av översättare och konsulter inblandade i varje arbete och garanterar en komplett och effektiv styrning även av komplexa översättnings- och lokaliseringsarbeten. Tack vare beprövade system för kvalitetskontroll av den slutliga produkten kan vi alltså erbjuda högkvalitativ service till priser som är lägre än hos de flesta andra översättningsbyråer och den största delen av de fristående översättarna.

     Ability Top Translations är er ideala partner för alla era anspråk vad gäller översättning av texter och dokument, översättning av hemsidor, lokalisering av mjukvara och för alla era önskemål inom konsultation inför globalisering: från den lilla översättningen till det stora flerspråkiga lokaliseringsprojektet kan vi erbjuda er flexibilitet, effektivitet, ekonomisk hållbarhet och en ärlig passion för vårt arbete. Förlita er med tilltro till våra tjänster inom översättning och lokalisering och stig till fullo in i den globala ekonomin, erövra nya marknader och förbättra kommunikationen med era klienter! !

 

« Föregående sida                                         Våra tjänster »

Översättningsbyrå: tjänster inom översättning och lokalisering

Valid HTML 4.01Valid CSS

Andra språkversioner av hemsidan

Copyright © Ability Top Translations - Tjänster inom översättning och lokalisering

Karta över översättningen | Andra översättningssidor