Ability Top Translations - Tjänster inom översättning, lokalisering och globalisering

Tjänster inom översättning och konsultation

Översättning och lokalisering av hemsidor och mjukvara


 


Lokalisera ert företag med våra tjänster inom översättning och flerspråkig styrning av innehåll !

 

 

     Tack vare vår helt internetbaserade struktur kan vi räkna med ett lag av professionella som tillåter oss att erbjuda tjänster inom följande områden:

 • ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT OCH TEXTER
  Vårt arbetssystem förutsätter ingripningsfaser beroende på komplexitetsnivån hos texten som ska översättas, där översättaren alltid arbetar mot sitt modersmål och den eventuella medverkan av specialiserade redigerare för revisionen av texterna, korrekturläsare, marknadsföringskonsulter och kommunikation för målmarknaden. Målet med varje projekt är att utveckla ett språk och en ton passande för publikationstypen och marknadssektorn för vilken texten som ska översättas är avsedd. Vi vet väl att skillnaden mellan en enkel omvandling av texten och en komplett anpassning av dess innehåll kan bestämma effektiviteten hos ett budskap och detta är det tillförda värde vi erbjuder våra klienter med våra tjänster inom översättning av texter.

 • ÖVERSÄTTNING OCH LOKALISERING AV HEMSIDOR
  Tack vare ett professionellt lag med specifika kompetenser inom Web Design och skrivande, Internet Marknadsföring, reklam och placering i sökmotorerna, Web Scripting, internationalisering och lokalisering av texter för internet innehar vi specifik kunskap om översättning och lokalisering av hemsidor. Vi har möjlighet att översätta och lokalisera er hemsida genom att arbeta självständigt inom våra arbetsområden online och anpassa slutprodukten på er server genom ftp och återgällda er en slutprodukt redo att publiceras och marknadsföras komplett i arkitektur och i relation mellan sidorna och perfekt fungerande.

 • LOKALISERING AV MJUKVARA
  Vi kan erbjuda en kvalitetstjänst för lokalisering av mjukvara, tack vare ett lag av professionella specialister inom internationalisering och lokalisering av texter, marknadsföring och publicering och programmering på de vanligaste språken.

 • KONSULTATION FÖR GLOBALISERING
  Vi kan erbjuda ett paket av konsultationstjänster som stödjer och integrerar våra översättnings- och lokaliseringstjänster av hemsidor och på så vis förbereda er för att kunna hitta en strategi för effektiv online presentering för den engelska eller italienska marknaden. Våra experter inom internet marknadsföring, globalisering och placering i sökmotorerna kan bli er nyckel till priviligierad tillgång till de geo-lingvistiska marknader ni önskar få tillgång till eller stärka er ställning på. Vi analyserar dessa åt er och ger er detaljerade rapporter om deras karakteristika och komposition, eller studerar och förverkligar för er aktioner för marknadsföring eller placering av er hemsida.

     Vårt nät av lokala medarbetare, med specifik erfarenhet inom den största delen av de geografiska ytorna och språken i världen, är garantin för en kvalitetsservice som endast Ability Top Translations kan erbjuda, vi blir till fullo er exklusiva partner inom globalisering.

 

« Föregående sida                                         Våra priser »

Översättningsbyrå: tjänster inom översättning och lokalisering

Valid HTML 4.01Valid CSS

Andra språkversioner av hemsidan

Copyright © Ability Top Translations - Tjänster inom översättning och lokalisering

Karta över översättningen | Andra översättningssidor