Ability Top Translations - Tjänster inom översättning, lokalisering, globalisering

Tjänster inom översättning och konsultation:
utvärderingsmetoder och priser

Översättning och lokalisering av hemsidor och mjukvara


 


Lokalisera ert företag med våra tjänster inom översättning och flerspråkig styrning av innehåll !

 

 

     Vårt utvärderingssystem för översättningar baseras huvudsakligen på räknandet av tangentslag (bokstäver och mellanrum) i originaltexten. Denna metod är lönsam för klienten då man endast betalar för det effektiva arbetet oberoende av sidornas längd eller storleken hos filerna som ska lokaliseras.

     Varje arbete inom översättning eller lokalisering är hur som helst för oss ett fristående projekt, dess större eller mindre komplexitet måste noga utvärderas för att kunna framställa en kostnadsberäkning som garanterar er en maximal kvalitet till de mest ekonomiska villkoren. Varje projekt behandlas av vår byrå genom en första översättning, en följande fristående teknisk revision och en slutlig kvalitetskontrolldi innan det levereras. Hela vårt arbetssystem är faktiskt utstuderat för att garantera en hög kvalitet hos slutprodukten eftersom vi vet att som resultat av våra ansträngningar beror framgången hos våra klienter i deras initiativ till kommunikation. Rådfråga oss för en kostnadsberäkning och vi ger er gärna vårt bästa erbjudande för styrningen av ert projekt.

     Översättningen av texter utvärderas baserat på antal bokstäver i originaltexten, med ett pris baserat på antal bokstäver och en minimisumma på € 100 för varje projekt. Detta betyder att om antalet bokstäver i texten är färre debiteras ni € 100, medan om det är fler debiteras ni för det effektiva resultatet.

     Lokaliseringen av hemsidor utvärderas baserat på antalet bokstäver i originaltexten (de synliga såväl som de relaterade till TitelTag, MetaTag, AltTag etc.) med ett pris baserat per bokstav. En summa på € 5 läggs till för varje hemsida och en engångskostnad på € 150 för den organisatoriska styrningen av projektet. Dessa styrningskostnader minskar med € 50 pför projekt vars totala kostnad (beräkning av bokstäver och sidor) överstiger € 800.

     Lokaliseringen av mjukvara utvärderas baserat på bokstäverna i originaltexten, med ett pris per bokstav. Även i detta fall debiteras en engångssumma på € 150 för den organisatoriska styrningen av projektet, reducerad med € 50 för projekt vars totala kostnad överstiger € 800.

     Konsultationstjänsterna (analyser av online marknaden, analyser av konkurrensen och marknadens komposition, inriktad registrering på sökmotorerna och filpresentation) har olika kostnader beroende på den tilltänkta marknadssektorn och karakteristika hos den erbjudna tjänsten. Kostnaden utgår från minimisumman € 250. Fråga oss efter en kostnadsberäkning och vi diskuterar gärna era önskemål och ger er vårt bästa erbjudande.

 

« Föregående sida                                         Förfrågan om kostnadsberäkning »

Översättningsbyrå: tjänster inom översättning och lokalisering

Valid HTML 4.01Valid CSS

Andra språkversioner av hemsidan

Copyright © Ability Top Translations - Tjänster inom översättning och lokalisering

Karta över översättningen | Andra översättningssidor