Ability Top Translations - Tõlke-, kohandamis- ja globaliseerimisteenused

Ülevaade tõlke- ja kohandamisteenustest

tekstide tõlkimine, veebilehtede tõlkimine, tarkvara kohandamine


 


Lokaliseerige oma äritegevus meie tõlkebüroo abiga!

 

 

     Tänu laiaulatuslikule kaastööliste võrgustikule ja täielikult veebipõhisele struktuurile oleme me suutelised pakkuma kõrge kvaliteediga teenuseid järgmistes valdkondades:

 • TEKSTIDE JA DOKUMENTIDE TÕLKIMINE
  Meie töömeetod hõlmab järjestikuseid etappe sõltuvalt kohandatava teksti keerukuse astmest: sihtkeelt emakeelena kõneleva tõlkija kasutamist, võimalusel koostööd tekstide töötlemisele spetsialiseerunud toimetajatega ning sihtturgu tundvate turundus- ja avalike suhete spetsialistidega. Iga projekti eesmärgiks on leida sobiv keel ja stiil väljaande ja turusektori jaoks, kuhu tõlgitav tekst on mõeldud. On olemas erinevus lihtsalt teksti tõlkimise ja sisu täieliku kohandamise vahel - viimane võib määrata suures osas sõnumi efektiivsuse. Me mõistame seda täielikult ja see on lisaväärtus, mida me pakume oma klientidele tekstide tõlkimise teenuste raames.
 • VEEBILEHTEDE TÕLKIMINE JA KOHANDAMINE
  Meil on olemas kogemused veebilehtede tõlkimisel ja kohandamisel. Meie käsutuses on professionaalide meeskond, kes tunnevad hästi veebikujundust, veebiturundust, reklaamindust ja otsimootorite positsioneerimist, veebi programmeerimist ning hüpertekstide internatsionaliseerimist ja lokaliseerimist. Me suudame tõlkida ja kohandada teie veebilehe, tegutsedes iseseisvalt omaenda online-tööruumis ning saates tõlgitud materjalid FTP kaudu otse teie serverisse - valmiskujul avaldamiseks ja reklaamimiseks, koos toimivate linkidega lehekülgede vahel ja täielikult funktsionaalsena.
 • TARKVARA KOHANDAMINE
  Me pakume kvaliteetset teenust tarkvara kohandamiseks. Selleks on meil professionaalide meeskond oskustega teksti internatsionaliseerimise ja lokaliseerimise, turunduse ja avalike suhete alal. Lisaks valdavad nad kõige levinumaid programmeerimiskeeli.
 • GLOBALISEERIMISE ALASED KONSULTATSIOONID
  Me pakume nõustamisteenuste paketti, mis toetab ja täiendab meie veebilehtede tõlkimise ja kohandamise teenust, võimaldades teil luua efektiivse ja konkreetsele sihtgrupile määratud strateegia oma veebilehe tutvustamiseks ja toimetulekuks globaliseerumise poolt esitatavate väljakutsetega. Meie veebiturunduse, globaliseerimise ja otsimootorite positsioneerimise eksperdid võivad saada teie juurdepääsuteeks geolingvistilisele turule, millega soovite tegeleda. Nad võivad analüüsida sihtturgude koostist ja omadusi ning esitada detailseid ettekandeid sellel teemal või uurida ja viia ellu võimalusi teie kohandatud veebilehe reklaamimiseks, registreerimiseks ja tutvustamiseks.

     Meie ainulaadne kaastööliste võrgustik, kus igaühel on suured kogemused oma geograafilises ja keelelises piirkonnas, garanteerib teile kvaliteetse teenuse, mida suudab pakkuda ainult Ability Top Translations teie eksklusiivse partnerina globaliseerimise alal.

 

« Eelmine lehekülg                                         Meie hinnad »

Tõlkebüroo: tõlke- ja kohandamisteenused

Valid HTML 4.01Valid CSS

Sama lehekülg teistes keeltes

Copyright © Ability Top Translations - tõlke- ja kohandamisteenused

Tõlkekaart | Muud tõlkimisalased leheküljed